RSS

About

apoliticalgloballawyerinternational17cwt
Belwederska 56, 00-954 Warsaw, Poland

Bio: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e4/Coat_of_arms_of_Poland-official3.png/220px-Coat_of_arms_of_Poland-official3.png Wszystkie inne rzeczywistych mojej funkcji i stanowiska są we wszystkich moich materiałach! All other of the real my functions and positions are in all my materials! Apolityczny Generalny Prezydent Światowej Komisji Wyborczej wszystkich Narodów Całej Ziemi, wszystkich Kontynentów Całej Ziemi i Całej Ziemi, Cendrowski Wiesław Tomasz. Apolitical General President of the World Commission Election all the Nations Throughout of the Earth, all the Continents Throughout of the Earth and Throughout the whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz. Apolityczny Globalny Minister Finansów, Minister Skarbu Całego Świata i Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Apolitical Global Minister of Finance, Minister of the Treasury of the Whole World and the Whole Sovereign Independent Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz. With full one-person responsibility full Rights-Law; Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth, Cendrowski Wiesław Tomasz. International Attorney Advocate Solicitor Barrister Counselor Pleader and International Expert, Cendrowski Wiesław Tomasz. Apolitical International Investigators Judge, Cendrowski Wiesław Tomasz. General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Minister at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success, Cendrowski Wiesław Tomasz. The real President Prime Minister Suzerain of all legal armed forces the Whole World and the Whole Poland. Mr. CENDROWSKI WIESŁAW TOMASZ. The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz. Global Minister Versatile - The Prime Minister and President the Whole Polish and Around the World at the time War ensuring irreversible complete Victory and ensuring irreversible complete Success - Cendrowski Wiesław Tomasz. Uniwersalny trener Całej Polski i Całego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz. Versatile trainer Throughout the Whole Polish and the Whole World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ban / embargo at creation any plagiarism with all my materials without my personal written consent. PS Zabraniam tworzenia jakichkolwiek plagiatow z mojego calego materialu bez mojej osobistej pisemnej zgody. Proszę pisac odpowiadać na moj adres: atwtc@yahoo.com lub atwtc17@gmail.com lub globallawyerwieslawtomasz@yahoo.com lub globallawyerwieslawtomasz@vip.onet.pl Lawyer International Cendrowski Wieslaw Tomasz. http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V Apolitical Global Lawyer International the Whole Earth Cendrowski Wiesław Tomasz. With full one-person responsibility full Rights-Law, Cendrowski Wiesław Tomasz. Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz. MY home and work: Polska, Belwederska 56, 00 594 Warszawa Prawdziwy Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. True President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Całej Polski i Całego Zjednoczonego Świata, Cendrowski Wiesław Tomasz True / Real Supreme / Highest Suzerain of the Forces Armed the whole of Poland and the Whole United World, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Sovereign Independence, Cendrowski Wiesław Tomasz. https://plus.google.com/117598854621456370081/posts http://www.youtube.com/user/CENDROWSKIWT?feature=mhsn http://cendrowskiwieslawtomasz17.wordpress.com/ Windows Live Spaces https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1361520345&rver=6.2.6289.0&wp=MBI_SSL_SHARED&wreply=https://profile.live.com/cid-2a139ab9bddd2ced/&lc=1045&id=73625 http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/ http://cendrowskipresidentprimeministerwholeworldwieslawt.wordpress.com/2013/02/08/mrs-julia-timoszenko-julia-wolodymyriwna-tymoszenko-юлія-володимирівна-тимоше/ http://atwtc-walseiw-kemot.blog.onet.pl/ http://prezydentipremiercalejniepodleglejsuwerennejniezaleznejpolski.blog.onet.pl/ http://prawdziwyprezydentipremiercalejsuwerennejniepodleglejpolski.blog.onet.pl/ http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/ http://globallawyercendrowskiwieslawtomasz.blog.pl/2013/02/08/you-always-merge-associate-bind-all-my-materials-in-wholeness-you-always-remember-about-all-my-conditions-these-all-my-conditions-legally-justified-are-in-different-places-in-full-and-in-the-w/ http://en.wordpress.com/tag/health-and-well-being-for-all-living-beings/ http://prezydentipremiercalejsuwerennejpolski.bloog.pl/?ticaid=61023a http://cendrowskiwieslawtomasz.bloog.pl/ http://wieslaw-tomasz-cendrowski.bloog.pl/ http://profile.yahoo.com/ASWX5F6VZHLRWYIS4GOI44NGL4/ http://profile.yahoo.com/V27LUUM66NVUCL4ZKDGUMW75RY/ http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ8NAGBE1AHpVp9mSzZM3ekwxg_bLfmbYmjU5S4Q4M16CmoQd0V With full one-person responsibility full Rights-Law, Lawyer International Cendrowski Wiesław Tomasz. Prawdziwy Król całej Polski, prawdziwy Król całego Świata i Całego Wszechświata, Cendrowski Wiesław Tomasz. The true King the Whole Polish, true King the Whole World and the Whole Universe, Cendrowski Wiesław Tomasz. Generalny Apolityczny Sędzia Śledczy, Sędzia Generalny Sądowy Sprawiedliwy Uczciwy Suwerenny Niezawisły Niepodległy Apolityczny Całego Świata Wszystkich Sądów na Całym Świecie wszystkich Narodów na Całym Świecie Cendrowski Wiesław Tomasz. General Apolitical Judge Investigative, Judge (Arbiter) General Judicial Equitable Righteous Fair and Square Sovereign Independent Apolitical the Whole World all Courts-Jurisdictions all Nations at the Whole World Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Polish Independence Sovereign, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Libii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Libya, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tybetu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Tibet, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Tajwanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Taiwan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennych Niepodłegłych Niezależnych Chin, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independence of China, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. President of the United States of America North, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całych Indii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of India, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Pakistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Pakistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Afganistanu, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Afghanistan, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Iraku, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Iraq, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całej Palestyny, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Palestine, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent Suwerennej, Niezależnej, Niepodległej Całego Izraela, Cendrowski Wiesław Tomasz. President Sovereign Independent the Whole of Israel, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całego Kontynentu Afryka, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa, Cendrowski Wiesław Tomasz. Przywódca /Prezydent i Premier Suwerennego, Niezależnego, Niepodległego całegoKontynentu Afryka; wszystkich Narodów / wszystkich Krajów / wszystkichPaństw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Leader / President and the PrimeMinister of the Sovereign, the Independent Entire Continent Africa; ofall Nations / of all Countries / of all State, Cendrowski WiesławTomasz. Mit / Von ein-personen voll Verantwortung / Verantwortung Rechtlichen, Deutsch Bundeskanzler. Präsident ganzen Deutschland.: Cendrowski Wiesław Tomasz. Premier Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prime Minister of the United Kingdom Great Britain, Cendrowski Wiesław Tomnasz. Prezydent i Premier Całej Irlandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Ireland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Islandii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Iceland, Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Kanady, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and Prime Minister all of Canada, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister wszystkich Ministerstw, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of all the Ministries, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Zdrowia i Profilaktyki, Cendrowski Wiesław Tomasz The Ministry of Health and Prophylaxis, Cendrowski Wiesław Tomasz Minister Skarbu całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministry of Treasury whole the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Finansów Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Finance at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Obrony Narodowej Całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Defence of National at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Internal Affairs and Administration at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister Sprawiedliwości całej Polski, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister of Justice at across the Polish, Cendrowski Wiesław Tomasz. Minister spraw Międzynarodowych (zagranicznych) na terenie całej Polski i całego Świata, Pan Wiesław Tomasz Cendrowski. Minister Cases International (Foreign) at across the Polish and the whole World, Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz. Law-abiding President and the Prime Minister whole the World and whole POLISH Mr. Cendrowski Wiesław Tomasz all VIII. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Federacji Rosyjskiej, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Russian Federation , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Białorusi, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Belarus , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Ukrainy, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Ukraine , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Litwy, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Lithuania , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Łotwy, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Latvia , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Estonii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Estonia , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całego Suwerennego Niepodległego Niezależnego Beneluksu , Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Benelux , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Franacji, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of France , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Portugalii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Portugal , Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Italii, Cendrowski Wiesław Tomasz. President and the Prime Minister the Whole Sovereign Independence of Italy, Cendrowski Wiesław Tomasz. Wiesław Tomasz Cendrowski United World. Prawdziwy Praworządny Prezydent całej Rzeczpospolitej Polski (Tylko jeden). Prawdziwy Praworządny Prezes Rady Ministrów całej Polski (Tylko jeden). True Lawful President whole the Polish (Only one). True Lawful Prime,Chairman Board Ministers whole the Polish (Only one). President the whole World (Only one). Prime Chairman Minister the whole World (Only one).: Cendrowski Wiesław Tomasz. Prezydent i Premier Całej Suwerennej Niepodległej Niezależnej Polski Cendrowski Wiesław Tomasz.

View complete profile

 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: